Topkapı Sarayı Rehberi

Tarih, geçmişe bakmamızı sağlayan en önemli bilimdir.  Günümüzde kütüphanecilik ve dijital ortamlar bizim tarihi kaynaklara ulaşmamızda çok önemli faktör oluşturmaktadır. Eskiyi okuyabilmek, araştırmak ve görmek bilinmeyen bilgilerin ya da yanlış bilinenlerin gün yüzüne çıkmasında bize gerçeği göstermektedir.  Herhangi bir kaynağın doğruluğu ya da yanlışlığı tamamıyla dâhi bilinmese de bizim o konuda analiz yapmamız açısından yardımcı olduğu kesindir. Eskiye dair bugünde kendisine birçok ziyaretçi çeken Topkapı Sarayı ile ilgili bazı bilgilere değineceğiz.

 “Memleketimizde Cumhuriyetin te’sisi (kurma, meydana getirme) üzerine ahvâl-i milli (milli durumlar) miyân (orta, ara) intikâl (bir şeyin miras olarak kalması, geçme) eden Topkapı sarayı Abdal Ahmet Paşa devrinde Türkler için adeta mesdud (kapatılmış) idi.

Yalnız ecnebiler, evde kemal (olgunluk) müşkilatla (zorluklar, çetinlikler) ve sefaretlerinin (sefirlik, elçilik) delaleti (delil olmak, yol göstermek) üzerine irade-i mahsusa (mahsus, hususi) ile ziyaret edebilirlerdi.  Mabeyn (haremle selamlık arasındaki oda)  yaverlerinden (yardımcı) birinin refaketinde (arkadaşlık, beraberlik) olarak birçok zevarın müctemian (topluca) gezmeler meşrut (şartlı) idi.  Ancak Hazine dairesiyle Bağdat köşkünü ve yine köşkü görürlerdi.

İlan meşrutiyeti müteâkıb (ardından gelen, arkası sıra beliren), yine tahtında olarak haftada iki gün  Bab-ı Ali (Osmanlı hükümeti) teşrifatılığından (protokol) ve eyyam-ı saire (diğer günler) de ziyaret için de mabeynden (haremle selamlık arasındaki oda) alınan me’zuniyet (izinli olma) ile  münferiden (yalnız, tek olarak) gezilebildi.

Sultan ve ba’de (sonra) hilafetin el ağası (sözü geçen kimse) üzerine tarihimiz miyanda (orta, ara) bulunan mezkur (evvelce bahsi geçmiş olan) sarayın idaresi 3 Nisan 1924 tarihinde İstanbul müzeleri müdîriyyet (müdürlük, müdürün makam ve vazifesi) umumiyesine (herkesle alakalı) rabıt (bağlı, bağlanmış) edilmiştir.

Türk Sanaat Nefisesi ve tarihi için pek mühim olan bu saraydan umumun istifadesi elzem (daha lazım, çok lazım) ve matlub (istek, istenilen) olmakla 9 Teşrin-i Evvel (ekim ayı) 1924 tarihinden itibaren eyyam-ı muayyen (belli, belirli, kararlaştırılmış) küşade (açık, açılmış) bulundurulmaktadır.

Sarayın aksam (kısımlar, bölümler) muhtelifisi (çeşitli, bir türlü olmayan) birçok senelerden beri tamir edilmemiş olduğundan ve peyderpey (birbiri ardınca, yavaş yavaş) ta’mirat (bozuk şeyi düzeltmek) lâzıması (gerekli) da icra (bir işi yürütmek) olunacağından şimdilik ancak ma’mur (tamir edilmiş) olan kısımları görülebilir.

 İşte bu gezintiye delalet etmek maksadıyla şu muvakkat (vakitli, geçici) rehber tanzim (sıraya koymak, ıslah etmek) edilmiş ve aynı zamanda saray hakkında bazı izahat (izahlar, açıklamalar) muhtasar (az, kısa, uzun olmayan) verilmiştir.”

Görüldüğü üzere Topkapı Sarayı’nın hangi devirde  kapılarının açıldığı, giriş izinleri ve ziyareti hakkında bize bilgi vermektedir.

Kaynakça: Atatürk Kitaplığı / Topkapı Sarayı Rehberi

#tarih #topkapısarayı #topkapısarayımüzesi #istanbul

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s